CHIROPRAKTYKA / WHOLE BODY CHIROPRACTIC

   Chiropraktyka, to rodzaj terapii manualnej, która usprawnia narząd ruchu i oparta jest na dogłębnej i szczegółowej analizie jego mechaniki oraz zaburzeń w nim powstających. Chiropraktyka analizuje dokładnie proces powstawania choroby i dąży do eliminacji dolegliwości. Chiropraktycy, to są specjaliści w dziedzinie diagnostyki, leczenia i prewencji zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Kręgosłup jest integralną częścią układu kostnego człowieka, który pełni kluczowe funkcje, takie jak podtrzymywanie ciała, ochrona rdzenia kręgowego i umożliwianie ruchu. Podczas wizyty dochodzi do oddziaływania na Ośrodkowy Układ Nerwowy, co w późniejszym etapie na skutek np. aktywności fizycznej dochodzi do „regulacji” położenia i wpływu na krzywiznę kręgosłupa na skutek pracy pacjenta w połączeniu z wizytami. Dlatego warto  jak najszybciej wdrożyć aktywność fizyczną w celu narzucenia nowych wzorców ruchowych i dalszej stymulacji OUN. 

  Chiropraktyk, to osoba o wszechstronnej holistycznej wiedzy, mająca często ogólną wiedzę medyczną i paramedyczną na wielu płaszczyznach ludzkiego zdrowia. Oczywiście są różne nurty i odłamy chiropraktyki. Różne szkoły, różne koncepcje.

Jak wygląda zabieg Whole Body Chiropractic?

  Po dokładnym wywiadzie z pacjentem wykonywane są mobilizacje powięziowo-mięsniowe oraz manipulacje kręgosłupa i stawów obwodowych. Często dołączona praca z układem pokarmowym na płaszczyźnie terapii wisceralnej/trzewnej, podstawy dietoterapii, suplementacji i ziołolecznictwa, terapii stawów skroniowo-żuchwowych (elementów fizjoterapii stomatologicznej), terapii rozluźniania powięziowego oraz podstaw psychoterapii. 

 Cena:

Pierwsza wizyta (60 min) – 350 zł

Re-wizyta (30 min) – 200 zł