Bóle kręgosłupa

        Więcej niż połowa zgłaszających się do przychodni ortopedycznych i reumatologicznych to chorzy z bólami lub innymi dolegliwościami kręgosłupa. Okresowo, a niekiedy przez szereg miesięcy są oni niezdolni do pracy, a jeśli jej nawet nie przerywają, są mniej wydolni. Duży procent w koncu musi zrezygnować z wykonywania zawodu i przejść na rentę, co obciąża w dużym stopniu budżet rodzinny i państwowy. Choroby kręgosłupa ograniczają wydolność ruchową, nękają uporczywością, ciągną się latami i zniechęcają zdrowych poza tym ludzi do aktywności, do czynnego życia i działania.
       Wprawdzie większość zniekształceń i bólów kręgosłupa spotyka się u ludzi starszych, ale zdarza się również u osób dojrzałych i silnych, a także, chociaż rzadziej, u młodzieży. Przyczyny dolegliwości mogą być różne, można wiązać je z wadami rozwojowymi wrodzonymi, wadami rozwojowymi z okresu dziecięcego, z niewłaściwym, niefizjologicznym trybem pracy i wypoczynku, z urazami, z procesami zapalnymi itp.
       W wielu wypadkach można nie dopuścić do pojawienia się wad i bólów kręgosłupa, w wielu także można zapobiegać występowaniu lub nasilaniu się dolegliwości w okresie, zanim wytworzą się zmiany nieodwracalne, to jest wtedy, gdy przyszli pacjenci przeważnie nie odczuwają jeszcze potrzeby zasięgania porady lekarskiej.
Ból ujawnia pewną nieprawidłowość, najczęściej już wytworzona, lub toczący się proces chorobowy. Może to być proces zarówno dopiero rozpoczynajacy się, jak i daleko zaawansowany. Wezesne rozpoznanie i usunięcie sytuacji i czynników, które mogą szkodliwe wplywać na stan kręgosłupa, może uchronić chorego przed rozwinięciem się choroby, a więc uchronić od przykrych i trudnych do usunięcia jej nastepstw.
        Celem każdego z nas jest profilaktyka, czyli zapobieganie, tam gdzie to jest możliwe, wystąpieniu chorób, a także zapobieganie nasilaniu się zniekształceń i dolegliwości już po wystąpieniu wady lub choroby kręgosłupa. Drogą do osiągnięcia tego celu jest zwrócenie uwagi osób narażonych na działanie czynników, które mogą uszkadzać kręgosłup, na sposób utrzymywania w dobrej kondycji, na sposoby unikania uszkodzeń i zniekształceń, zwrócenie uwagi na następstwa, jakie za sobą może pociągnąć niewłaściwy tryb życia, pracy i wypoczynku.